Kế toán trọn gói

Kế toán trọn gói

Dịch Vụ Kế Toán (Báo Cáo Thuế) Trọn Gói - Chỉ Từ 500.000 đ/tháng

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ)

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ (Phí dịch vụ kế toán/Quý)
Số hóa đơn Spa - Giáo dục - Logistics - Tư vấn Khách sạn - Vận tải

Không phát sinh

1.500.000/Quý

1.500.000/Quý

Dưới 16

2.100.000/Quý

2.400.000/Quý

Dưới 31

2.700.000/Quý

3.000.000/Quý

Dưới 46

3.300.000/Quý

3.600.000/Quý

Dưới 61

3.900.000/Quý

4.200.000/Quý

Dưới 76

4.500.000/Quý

4.800.000/Quý

Dưới 91

5.100.000/Quý 5.400.000/Quý

Dưới 121

6.000.000/Quý 6.300.000/Quý

Dưới 151

6.600.000/Quý 6.900.000/Quý

Dưới 181

7.200.000/Quý 7.500.000/Quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/Quý )

Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan

Không phát sinh

1.500.000/Quý

1.500.000/Quý

Dưới 16

2.100.000/Quý

2.700.000/Quý

Dưới 31

2.700.000/Quý

3.300.000/Quý

Dưới 46

3.300.000/Quý

3.900.000/Quý

Dưới 61

3.900.000/Quý

4.500.000/Quý

Dưới 76

4.500.000/Quý

5.100.000/Quý

Dưới 91

5.100.000/Quý 5.700.000/Quý

Dưới 121

6.000.000/Quý 6.600.000/Quý

Dưới 151

6.900.000/Quý 7.800.000/Quý

Dưới 181

7.800.000/Quý 9.000.000/Quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn

NHÓM NGÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT SẢN XUẤT - GIA CÔNG - NHÀ HÀNG - LẮP ĐẶT

Số hóa đơn

Trang trí nội thất - Lắp đặt

Xây dựng - Sản xuất - Gia công - Nhà hàng

Không phát sinh

1.500.000/Quý

1.500.000/Quý

Dưới 16

2.400.000/Quý

2.700.000/Quý

Dưới 31

3.300.000/Quý

3.900.000/Quý

Dưới 46

4.200.000/Quý

5.100.000/Quý

Dưới 61

5.100.000/Quý

6.300.000/Quý

Dưới 76

6.300.000/Quý 7.500.000/Quý

Dưới 91

7.500.000/Quý 8.700.000/Quý

Dưới 121

9.000.000/Quý 10.200.000/Quý

Dưới 151

10.500.000/Quý 11.700.000/Quý

Dưới 181

12.000.000/Quý 13.200.000/Quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 30.000đ/hóa đơn

Nhiệm vụ của SAO VÀNG:

 1. Tổng hợp, cân đối VAT đầu vào đầu ra báo cáo khách hàng.
 2. Hàng tháng liên hệ khách hàng lấy hóa đơn, chứng từ đơn tận nơi.
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 5. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 6. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  4. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  5. Lập sổ cái các tài khoản
  6. Lập sổ nhật ký chung
  7. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 7. Lập báo cáo tài chính cuối năm

Khách hàng cần cung cấp những gì:

 • Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra ( Hóa đơn gốc hoặc photo )
 • Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.
Copyright © 2019 - Công ty Sao Vàng.

Hotline